Minderjarigenpopulatie

Om een idee te geven van de minderjarigenpopulatie in elk van de gemeenten waarvoor het bewuste parket territoriaal bevoegd is, presenteren we in onderstaande tabel per jaar een overzicht van het aantal minderjarigen (-18-jarigen) dat op 1 januari deel uitmaakte van de totale bevolking. Deze tabel verklaart gedeeltelijk de grote verschillen tussen de parketten. Toch dient men te waarschuwen dat deze tabel - in combinatie met de momenteel beschikbare statistieken op het niveau van de jeugdbeschermingszaken - niet zomaar toelaat om precieze uitspraken te doen over eventuele verschillen tussen parketten in de mate waarin minderjarigen betrokken zijn in dergelijke zaken. Zoals reeds eerder vermeld, zorgt het ter beschikking stellen van zaken van het ene jeugdparket aan het andere (of van de ene afdeling van het parket aan de andere afdeling) er immers voor dat bepaalde zaken in eenzelfde jaar in meerdere parketten (of in meerdere afdelingen van hetzelfde parket) geregistreerd worden. In onderstaande tabel wordt elke minderjarige daarentegen elk jaar slechts één keer geteld, dit gebeurt dan op basis van diens wettelijke woonplaats op 1 januari van het desbetreffende jaar.

Minderjarigenpopulatie op 1 januari van het burgerlijk jaar en per parket

Rechtsgebied Parket 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023
ANTWERPEN ANTWERPEN 376.621 377.616 379.762 385.462
LIMBURG 161.794 161.730 162.531 163.891
TOTAAL RECHTSGEBIED 538.415 539.346 542.293 549.353
BERGEN BERGEN 163.322 162.290 161.706 161.792
CHARLEROI 114.543 114.079 114.441 114.727
TOTAAL RECHTSGEBIED 277.865 276.369 276.147 276.519
BRUSSEL BRUSSEL 277.028 275.553 273.645 274.738
HALLE-VILVOORDE 139.760 141.601 143.254 145.713
LEUVEN 96.544 96.612 97.187 97.914
WAALS-BRABANT 83.283 83.018 83.097 83.386
TOTAAL RECHTSGEBIED 596.615 596.784 597.183 601.751
GENT OOST-VLAANDEREN 295.737 297.024 299.617 302.193
WEST-VLAANDEREN 214.881 215.404 216.905 219.382
TOTAAL RECHTSGEBIED 510.618 512.428 516.522 521.575
LUIK LUIK 211.490 210.599 209.898 210.262
NAMEN 100.149 99.846 99.553 99.246
LUXEMBURG 61.846 61.642 61.824 61.901
EUPEN 15.042 15.108 15.299 15.726
TOTAAL RECHTSGEBIED 388.527 387.195 386.574 387.135
BELGIE 2.312.040 2.312.122 2.318.719 2.336.333
Rechtsgebied Parket 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019
ANTWERPEN ANTWERPEN 347.895 351.531 355.143 358.436 360.883 363.589 365.956 368.820 371.604 373.622
LIMBURG 160.027 159.863 159.981 160.421 160.429 160.667 160.748 161.324 161.582 161.584
TOTAAL RECHTSGEBIED 507.922 511.394 515.124 518.857 521.312 524.256 526.704 530.144 533.186 535.206
BERGEN BERGEN 156.377 156.714 157.217 158.216 158.670 158.962 158.430 158.032 157.454 164.107
CHARLEROI 122.058 122.496 123.120 123.627 123.736 123.596 123.548 123.284 122.836 114.956
TOTAAL RECHTSGEBIED 278.435 279.210 280.337 281.843 282.406 282.558 281.978 281.316 280.290 279.063
BRUSSEL BRUSSEL 367.241 376.444 384.113 390.610 395.903 267.922 271.783 273.697 274.889 276.176
HALLE-VILVOORDE 132.614 133.984 135.435 136.799 138.032
LEUVEN 93.265 93.769 96.906 93.863 94.278 94.741 94.970 95.304 95.817 96.123
WAALS-BRABANT 84.098 83.965 87.784 83.785 83.742 83.672 83.949 83.947 83.645 83.551
TOTAAL RECHTSGEBIED 544.604 554.178 561.803 568.258 573.923 578.949 584.686 588.383 591.150 593.882
GENT OOST-VLAANDEREN 280.731 283.071 284.535 285.724 287.031 287.949 288.917 290.726 292.507 294.049
WEST-VLAANDEREN 217.009 216.129 215.069 214.043 213.588 212.810 212.356 212.767 213.298 214.046
TOTAAL RECHTSGEBIED 497.740 499.200 499.604 499.767 500.619 500.759 501.273 503.493 505.805 508.095
LUIK LUIK 206.291 207.489 208.634 209.739 210.330 210.701 211.350 212.049 212.464 211.784
NAMEN 101.697 102.060 102.418 102.319 102.429 102.281 102.230 101.945 101.524 100.611
LUXEMBURG 62.138 62.227 62.481 62.907 62.844 62.916 62.695 62.618 62.390 61.904
EUPEN 15.329 15.275 15.234 15.026 14.882 14.738 14.665 14.691 14.686 14.842
TOTAAL RECHTSGEBIED 385.455 387.051 388.767 389.991 390.485 390.636 390.940 391.303 391.064 389.141
BELGIE 2.214.156 2.231.033 2.245.635 2.258.716 2.268.745 2.277.158 2.285.581 2.294.639 2.301.495 2.305.387
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)