Hulp

Het navigeren op de website gebeurt hoofdzakelijk vanuit het linkermenu. Daar kan men enerzijds kiezen uit enkele pagina's met algemene toelichtingen (situering, interpretatiekader, methodologie) of achtergrondinformatie (nomenclatuur van tenlasteleggingen, minderjarigenpopulatie, juridische kaart van België) en kan men anderzijds via een dynamisch keuzemenu naar de gewenste gegevenstabel gaan. Dit dynamisch keuzemenu bevat een aantal niveaus. Het symbool geeft aan onder welke hoofdrubrieken er nog subrubrieken verscholen zitten. Men kan deze subrubrieken zichtbaar maken door op de hoofdrubriek te klikken en weer verbergen door opnieuw op de hoofdrubriek te klikken.

Indien men via het linkermenu een bepaalde gegevenstabel selecteert, zal de tabel met de nationale cijfergegevens van de meest recente jaargang getoond worden. Via het rechtermenu kan een andere jaargang of jurisdictie geselecteerd worden. Er zijn cijfers beschikbaar vanaf de jaargang 2010, en dit op drie verschillende aggregatieniveaus: nationaal, per rechtsgebied en per parket. De parketten zijn in het rechtermenu gegroepeerd per rechtsgebied.

Men kan dus tussen de verschillende tabellen navigeren door in het linkermenu de gewenste tabel aan te klikken en in het rechtermenu de jaargang en jurisdictie te selecteren. Daarnaast kan men ook tussen de tabellen van eenzelfde jaargang en jurisdictie navigeren via de hyperlinks " vorige" en "volgende " die boven elke gegevenstabel zijn weergegeven.

Rechts bovenaan elke pagina vindt men een "printer"-icoon waarmee het print-menu wordt geopend. Op deze manier kan men een individuele pagina met enkel de betreffende tabel en methodologische contextualisering afdrukken.

In de downloads-sectie (eveneens te bereiken via het linkermenu) kan men per jaargang en jurisdictie een pdf-bestand downloaden met daarin alle 25 beschikbare tabellen, voorzien van de nodige methodologische contextualisering. Men vindt er eveneens een pdf-bestand met de algemene rubrieken van de website (situering, interpretatiekader en methodologie), een pdf-bestand met de nomenclatuur van tenlasteleggingen en een pdf-bestand met een gedetailleerde inhoudelijke analyse van de cijfergegevens voor de referentieperiode 2006-2010.

Onderaan in het linkermenu kan men veranderen van taal (Nederlands of Frans). Men komt dan terecht op de beginpagina ("situering"). Men kan in de huidige versie van de website dus niet rechtstreeks overschakelen van de Nederlandstalige naar de Franstalige versie van een specifieke pagina.