Contact

De jaarstatistiek van de instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten is een gestandaardiseerde publicatie.

Voor nadere toelichtingen kan men zich wenden tot het coördinatiebureau van de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie via het email-adres sdaomp-stat@just.fgov.be.

Verzoeken om meer gedetailleerde ad-hoc analyses moeten schriftelijk gericht worden aan de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal via onderstaande contactgegevens:

De Voorzitter van het College van Procureurs-generaal
Gulden Vlieslaan 87 bus 4
1060 Brussel
mail to: sdaomp-stat@just.fgov.be